Ζύγαινα

zigena

Επιστημονικό όνομα: Sphyrna zygaena

  • Περιγραφή:

Η ζύγαινα γνωστή ως σφύραινα, είναι ένα είδος σφυροκέφαλου, του οποίου το κεφάλι δεν έχει καμία αναγνωριστική προεξοχή μπροστά. Σε αντίθεση με άλλους σφυροκέφαλους, αυτό το είδος προτιμά εύκρατα νερά. Το καλοκαίρι, αυτοί οι καρχαρίες σχηματίζουν κοπάδια που αριθμούν στις εκατοντάδες έως και χιλιάδες καρχαρίες.

  • Μέγεθος:

Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σφυροκέφαλος καρχαρίας αφού το μήκος του μπορεί να φτάσει  μέχρι και πέντε μέτρα.

  • Διατροφή:

Είναι ενεργό αρπακτικό που τρέφεται με μια μεγάλη ποικιλία από ψάρια και ασπόνδυλα, ενώ τα μεγαλύτερα άτομα τρέφονται επίσης και με καρχαρίες και σαλάχια.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η ζύγαινα είναι ζωοτόκος και γεννά κάθε φορά 20 με 40 νεογνά.

  • Μέσα Αλιείας:

Συλλαμβάνεται με βαθιές καθετές και συρτή αφρού.