Αρκετά ψάρια αλλάζουν φύλο στην πορεία της ζωής τους;
Με τι τρέφεται η αγριόσαλπα;
Ποιο από τα παρακάτω ψάρια είναι δηλητηριώδες;
Πόσα πλοκάμια έχει η σουπιά;
Πόσα είδη δελφινιών υπάρχουνε στην Μεσόγειο;
Σε πιο σύνηθες βάθος ζει η Αρνόγλωσσα;
Ποια από τα παρακάτω ψάρια έχει δηλητηριώδη αγκάθια;
Παιχνίδι ερωτήσεων
Πήρατε {{userScore}} από τα {{maxScore}} σωστά
{{title}}
{{image}}
{{content}}