Ξιφιούδι

xifioudi

Επιστημονικό όνομα: Macroramphosus scolopax

  • Περιγραφή:

Το ξιφιούδι είναι ένα ημιπελάγικο ψάρι, που αφθονεί στα νερά της Μεσογείου. Συνήθως, περιφέρεται πάνω από αμμώδη υποστρώματα ή πάνω από περιοχές με πλούσια βλάστηση. Βρίσκεται σε βάθος από 10 μέχρι 600 μέτρα. Το ξιφιούδι είναι πολύ κοινωνικό ψάρι και σχηματίζει πολυπληθή κοπάδια ή κινείται σε ζεύγη, κολυμπώντας χαρακτηριστικά με το κεφάλι ελαφρώς γερμένο προς τα κάτω. Το πρώτο από τα δύο ραχιαία πτερύγια φέρει ένα μεγάλο, σε σχέση με το ολικό μήκος του σώματος, οδοντωτό, δηλητηριώδες αγκάθι. Συγκεκριμένα, το αγκάθι αυτό είναι το δεύτερο από τα έξι έως οκτώ αγκάθια που αποτελούν το ραχιαίο πτερύγιο.

  • Μέγεθος:

Είναι μικρόσωμο ψάρι και το μήκος του κυμαίνεται μεταξύ 8 και 14 εκατοστών, αν και μπορεί να φτάσει μέχρι και 20 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Τα νεαρά άτομα τρέφονται, κυρίως, με κοπήποδα και άλλα πελαγικά ασπόνδυλα, ενώ τα ενήλικα (με μήκος που ξεπερνά τα 10 εκατοστά) προτιμούν τα βενθικά ασπόνδυλα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Το ξιφιούδι αναπαράγεται μια φορά το χρόνο κατά τους χειμερινούς μήνες.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με τράτα βυθού και σποραδικά με στατικά δίχτυα και δεν έχει καμία εμπορική αξία. Αν και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα συνηθισμένα ψάρια, είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό της Μεσογείου μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ξιφιούδι έχει μικρό μέγεθος και δεν κατατάσσεται ανάμεσα στα εμπορικά ψάρια.