Ξιφίας

xifias

Επιστημονικό όνομα: Xiphias gladius

  • Περιγραφή:

Ο Ξιφίας είναι ένα μεγάλο πελαγικό είδος της ανοιχτής θάλασσας, που το συναντάμε κάποτε και αρκετά κοντά στην ακτή. Είναι είδος μεταναστευτικό και μοναχικό, αν και κάποτε, ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία, κινείται σε ζεύγη ή μικρές ομάδες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ξιφία είναι η πολύ μακριά και πεπλατυσμένη άνω σιαγόνα του, που μοιάζει με ξίφος. Ζει κυρίως σε βάθος μέχρι και 800 μέτρα, συνήθως, συναντάτε, μέχρι 500 μέτρα. Το ξίφος χρησιμοποιείται, επίσης, για άμυνα. Ο ξιφίας έχει τη φήμη επιθετικού είδους και υπάρχουν αρκετές αναφορές σε ξιφίες, οι οποίοι επιτέθηκαν είτε σε σκάφη είτε σε ψαράδες.

  • Μέγεθος:

Ο Ξιφίας μπορεί να ξεπεράσει σε μήκος τα 4 μέτρα και σε βάρος τα 500 κιλά. Παρόλα αυτά, οι Ξιφίες που αλιεύονται στα νερά μας σπάνια φθάνουν τα 100 κιλά.

  • Διατροφή:

Είναι ευκαιριακός θηρευτής που ψάχνει για τροφή από την επιφάνεια μέχρι το βυθό. Τρέφεται με ψάρια και καλαμάρια, τα οποία πρώτα σκοτώνει με τη βοήθεια του ξίφους του.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του ξιφία στα νερά μας λαμβάνει χώρα από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με ειδικά αφροπαράγαδα (ξιφιοπαράγαδα) και χοντρές καθετές από κάποιους ερασιτέχνες. Έχει εξαιρετικό κρέας και μεγάλη εμπορική αξία. Περισσότερα: Ως βασικό μέτρο διαχείρισης των πληθυσμών του ξιφία καθορίζεται κλειστή περίοδος αλιείας του από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT).