Χειλού

xeilou

Επιστημονικό όνομα: Symphodus tinca

  • Περιγραφή:

Στην Μεσόγειο υπάρχουν αρκετά είδη ψαριών με το κοινό όνομα «χειλού ή λαμπίνα». Μοιάζουν μεταξύ τους και για ορισμένα υπάρχει κάποια ασάφεια σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό τους. Λόγω του σχετικά μεγάλου αριθμού των εν λόγω ειδών, και λόγω της μικρής εμπορικής αξίας των πλείστων από αυτά, δεν γίνεται διαχωρισμός και έτσι όλα φέρουν τη γενική προαναφερθείσα ονομασία. Επίσης, αρκετά από αυτά έχουν πανομοιότυπες βιολογικές συμπεριφορές και συνήθειες. Το είδος Symphodus tinca, ίσως, είναι εκείνο που απαντά πιο συχνά από τα υπόλοιπα. Είναι καθαρά βενθικό είδος και ζει σε βραχώδεις περιοχές, καθώς και σε περιοχές με βλάστηση.

  • Μέγεθος:

Μπορεί να φτάσει τα 40 εκατοστά, αλλά συνήθως το μήκος της κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 εκατοστών.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με μαλάκια, οστρακόδερμα και αχινούς.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του είδους πραγματοποιείται μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου. Κατά την περίοδο αυτή τα αρσενικά άτομα του είδους αποκτούν πιο έντονο χρώμα και χτίζουν φωλιές, συνήθως σε περιοχές με φύκια. Εκεί τα θηλυκά, συνήθως 1 ή 2, αποθέτουν τα αυγά τους και αποχωρούν, αφήνοντας τη φύλαξη των αυγών στο αρσενικό. Το είδος αυτό έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει το φύλο του κάτω από κάποιες προϋποθέσεις.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με στατικά δίχτυα, καθετή, καλάμι, κιούρτους και ψαροντούφεκο. Αντίθετα με άλλα είδη της ίδιας οικογένειας, έχει αρκετά μικρή εμπορική αξία.