Χάνος

xanos

Επιστημονικό όνομα: Serranus cabrilla

  • Περιγραφή:

Ο χάνος ή χάννος είναι μικρό βυθόβιο είδος, που βρίσκεται σε αφθονία σε όλων των τύπων βυθούς μέχρι 500 μέτρα. Είναι, ίσως, το πιο γνωστό ψάρι στους ερασιτέχνες ψαράδες, λόγω της αφθονίας του, αλλά και της ευκολίας, με την οποία πιάνεται στο αγκίστρι. Ένα άλλο είδος, που μοιάζει στην εμφάνιση με το χάννο, αλλά είναι αρκετά μικρότερο, είναι το χανούι (Serranus hepatus). Το χανούι ζει σε όλων των τύπων βυθούς, σε βάθος από 5 μέχρι 100 μέτρα και σπάνια ξεπερνάει σε μήκος τα 10 εκατοστά.

  • Μέγεθος:

Μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατοστά σε μήκος, αν και συνήθως κυμαίνεται από 10 μέχρι 20 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με μικρά ψάρια, οστρακόδερμα, μαλάκια και σκουλήκια.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Ο χάννος είναι σύγχρονο ερμαφρόδιτο είδος και η αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με τράτα βυθού, στατικά δίχτυα, κιούρτους και ψιλές καθετές, ενώ το κρέας του δεν θεωρείται ιδιαίτερα καλής ποιότητας. Το χανούι δεν έχει εμπορική αξία, κυρίως λόγω του μικρού του μεγέθους, αλλά ψαρεύεται ως παραλίευμα από τις τράτες βυθού.