Τσιπούρα

tsipoura

Επιστημονικό όνομα: Sparus aurata

  • Περιγραφή:

Παρόλο που σήμερα η τσιπούρα, ίσως, να είναι το πιο γνωστό ψάρι στη Μεσόγειο, εντούτοις, οι φυσικοί πληθυσμοί είναι περιορισμένοι.

Η τσιπούρα οφείλει τη φήμη της στην υδατοκαλλιέργεια, όπου το εν λόγω είδος, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, έχει κυριαρχήσει. Οι πλείστες τσιπούρες, που κατά καιρούς αλιεύονται στα παράλια, πιθανότατα έχουν δραπετεύσει από τα κλουβιά πάχυνσής τους. Παρόλα αυτά, είτε από τυχαίες δραπετεύσεις στη θάλασσα είτε από το μικρό πληθυσμό άγριων ατόμων του είδους, το είδος αυτό είναι αξιόλογο.

Η τσιπούρα είναι βυθόβιο ψάρι, που απαντά, κυρίως σε περιοχές που έχουν βραχώδη και λασπώδη υποστρώματα, αλλά και σε περιοχές με πλούσια βλάστηση.

Είναι είδος που ζει μοναχικά ή σχηματίζει κοπάδια από άτομα του ίδιου είδους.

Συνήθως, βρίσκεται σε βάθος που δεν ξεπερνά τα 30 μέτρα, αν και ενήλικα, κυρίως, άτομα απαντούν σε βάθος μέχρι και 150 μέτρα.

  • Μέγεθος:

Το μήκος της τσιπούρας, συνήθως, κυμαίνεται από 25 μέχρι 35 εκατοστά, αν και μπορεί να ξεπεράσει και τα 50 εκατοστά.

Το βάρος της μπορεί να ξεπεράσει τα 6 κιλά.

  • Διατροφή:

Είναι παμφάγο ψάρι και τρέφεται με σκουλήκια, οστρακόδερμα, μαλάκια, οστρακοειδή, μικρά ψάρια και περιστασιακά με άλγη και φύκια.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους ξεκινά τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο.

Η τσιπούρα είναι ερμαφρόδιτο ψάρι και ωριμάζει σεξουαλικά σε ηλικία 1 έως 2 ετών, αρχικά ως αρσενικό, παράγοντας σπερματοζωάρια. Ακολούθως, κατά τη διαδικασία αλλαγής φύλου, παράγει για λίγο διάστημα τόσο ωάρια όσο και σπερματοζωάρια και, αν ζήσει αρκετά, σε ηλικία 2 έως 3 ετών μεταβάλλεται, πλήρως, σε θηλυκό (πρωτανδρισμός).

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με στατικά δίχτυα, ψιλά παραγάδια, καθετή, καλάμι και ψαροντούφεκο.

Έχει σχετικά μικρή εμπορική αξία, η οποία σπάνια μεταβάλλεται, λόγω της συνεχούς και σταθερής παραγωγής της από τα ιχθυοτροφεία. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ως ελάχιστο μέγεθος (ολικό μήκος) αλιείας της τσιπούρας στη Μεσόγειο τα 20 εκατοστά.