Τόνος

tonos

Επιστημονικό όνομα: Thunnus thynnus

  • Περιγραφή:

Τόνος ή ερυθρός τόνος ή τούνα, όπως ονομάζεται λόγω του ερυθρού χρώματος του κρέατός του, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και δυνατότερα ψάρια, που ζουν στα νερά της Μεσογείου.

Είναι πελαγικό είδος, που κινείται, συνήθως, σε κοπάδια από την επιφάνεια του νερού μέχρι και σε βάθος πάνω από 500 μέτρα.

Είναι ένα έντονα μεταναστευτικό είδος, που καλύπτει τεράστιες αποστάσεις, για να μεταβεί από τις περιοχές αναπαραγωγής του στις περιοχές κυνηγίου.

  • Μέγεθος:

Ο τόνος είναι ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο ψάρι, αφού μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 3 μέτρα και σε βάρος τα 700 κιλά, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Συνήθως, όμως, οι τόνοι, που αλιεύονται στα νερά μας, δεν ξεπερνούν τα 300 κιλά σε βάρος.

  • Διατροφή:

Ο τόνος είναι ένας επιδέξιος κυνηγός, που συχνά κυνηγά σε ομάδες και τρέφεται, κυρίως, με ψάρια και κεφαλόποδα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του τόνου στα νερά μας λαμβάνει χώρα κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με ειδικά αφροπαράγαδα, συρτές και χοντρές καθετές. Αλιεύεται, επίσης, με κυκλωτικά δίχτυα (γριγρί), με σκοπό τη μετέπειτα πάχυνσή του, (βελτίωση της ποιότητας του κρέατος, κυρίως, με αύξηση του ποσοστού του σε λίπος), σε κλωβούς ανοιχτής θαλάσσης και εξαγωγή του στο εξωτερικό.

Το κρέας του τόνου είναι πολύ καλής ποιότητας και σε κάποιες χώρες, κυρίως στην Ιαπωνία, το ψάρι αυτό έχει τεράστια εμπορική αξία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σε αγορά της Ιαπωνίας, το 1996, πωλήθηκε ένα ψάρι 238 κιλών στην τιμή των 54.000 δολαρίων Αμερικής.

Η τεράστια αλιευτική πίεση, που ασκείται στο είδος αυτό, κυρίως λόγω της μεγάλης του αξίας στην Ιαπωνία, οδήγησε σε τεράστια μείωση των πληθυσμών του σε όλο το εύρος της εξάπλωσής του. Δυστυχώς, λόγω της έντονης μεταναστευτικότητας του είδους αυτού, τα αποθέματα, που τυγχάνουν εκμετάλλευσης, είναι κοινά μεταξύ πολλών χωρών και έτσι η λήψη μέτρων για ανάκαμψη των αποθεμάτων γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.