Σπάρος

sparos

Επιστημονικό όνομα: Diplodus annularis

  • Περιγραφή:

Ο σπάρος είναι ένα από τα πιο κοινά είδη που ζουν στα παράλια. Είναι βυθόβιο είδος και απαντά, κυρίως, κοντά σε λιβάδια του θαλάσσιου φανερόγαμου ποσειδώνια (Posidonia oceanica), σε αμμώδη και λασπώδη υποστρώματα και σπάνια σε βραχώδεις περιοχές σε βάθος από 0 μέχρι 90 μέτρα.

  • Μέγεθος:

Το μήκος του κυμαίνεται από 6 μέχρι 20 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με σκουλήκια, εχινόδερμα, οστρακόδερμα, μαλάκια και υδρόζωα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους ξεκινά το Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο. Χωρίς να αποτελεί κανόνα, ο σπάρος έχει τη δυνατότητα του ερμαφροδιτισμού. Συγκεκριμένα, τα πλείστα άτομα του είδους φτάνουν για πρώτη φορά σε σεξουαλική ωριμότητα ως αρσενικά και με την πάροδο του χρόνου μεταβάλλονται σε θηλυκά (πρωτανδρισμός). Ο σπάρος μέσα σε 1 χρόνο ωριμάζει σεξουαλικά και μπορεί να αναπαραχθεί.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται, κυρίως, με στατικά δίχτυα, ψιλά παραγάδια, κιούρτους, καθετή και καλάμι. Έχει μικρή εμπορική αξία, κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους του. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ως ελάχιστο μέγεθος (ολικό μήκος) αλιείας του σπάρου στη Μεσόγειο τα 12 εκατοστά.