Σαυρίδι

savridi

Επιστημονικό όνομα: Trachurus

  • Περιγραφή:

Το Σαυρίδι ή Σαβρίδι ή Σαφρίδι είναι ένα ψάρι που αφθονεί στη Μεσόγειο θάλασσα. Υπάρχουν δύο είδη με την κοινή ονομασία Σαυρίδι, το Γκριζοσαύριδο (Trachurus trachurus) και το Ασπροσαύριδο (Trachurus mediterraneus). Τα δύο αυτά είδη είναι πολύ όμοια τόσο στα μορφολογικά όσο και στα βιολογικά τους χαρακτηριστικά και γι’ αυτό το λόγο περιγράφονται εδώ ως ένα είδος. Το Σαυρίδι είναι ένα κοινό μικρό πελαγικό είδος, που ζει στα νερά μας, συνήθως, σε μεγάλα πολυπληθή κοπάδια. Τους καλοκαιρινούς μήνες το συναντάμε, συνήθως, σε βάθος όχι μεγαλύτερο από 100 μέτρα, ενώ το χειμώνα μεταναστεύει σε πιο βαθιά νερά, σε βάθος μέχρι και 500 μέτρα.

  • Μέγεθος:

Το σαυρίδι φτάνει σε μήκος τα 40 εκατοστά, συνήθως, όμως, είναι πιο μικρό, μέχρι 25 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με μικρά ψάρια, μαλακόστρακα και κεφαλόποδα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του λαμβάνει χώρα κατά την άνοιξη.

  • Μέσα Αλιείας:

Το σαυρίδι αλιεύεται, κυρίως, με στατικά δίχτυα και τράτες βυθού, καθώς και με ψιλές συρτές αφρού, καθετές και τσαπαρί (φτερά). Το κρέας του είναι μέτριας ποιότητας και δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ως ελάχιστο μέγεθος (ολικό μήκος) αλιείας του σαυριδιού στη Μεσόγειο τα 15 εκατοστά.