Σαλιάρα

saliara

Επιστημονικό όνομα: Blennius ocellaris

  • Περιγραφή:

Η Σαλιάρα ή Σάλιαρος η Βουλοσαλιάρα είναι ένα κοινό βένθικο είδος των θαλασσών μας, που ζει, κυρίως, σε σκληρά υποστρώματα, σε βάθος μέχρι και 400 μέτρα.

  • Μέγεθος:

Είναι μικρό ψάρι και το μήκος της δεν ξεπερνά τα 20 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Η Σαλιάρα είναι νυχτόβιο είδος και τρέφεται με μικρά ασπόνδυλα, όπως μαλακόστρακα και μαλάκια.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Αναπαράγεται κατά τους ανοιξιάτικους μήνες. Τα γονιμοποιημένα αυγά φρουρούνται από το αρσενικό.

  • Μέσα Αλιείας:

Η Σαλιάρα δεν έχει εμπορική αξία, όμως, συχνά, συλλαμβάνεται με καλάμι και ψιλές καθετές ή ως παραλίευμα της τράτας βυθού.