Οξύνωτος

oxinotos

Επιστημονικό όνομα: Oxynotus centrina

  • Περιγραφή:

Οξύνωτος ή κεντρόνι ή αχινόγατος ή χοιροκαρχαρίας όπως είναι γνωστό σε αρκετές περιοχές είναι βενθικό είδος, το οποίο προτιμά λασπώδη υποστρώματα. Απαντά σε βάθη από 60 μέχρι 800 μέτρα. Το σώμα του είναι ασυνήθιστο για καρχαρία λόγω του ύψους του. Το χρώμα του είναι γκρι ή καφέ-γκρι και το ραχιαίο πτερύγιο είναι τριγωνικό.

  • Μέγεθος:

Συνήθως tο μήκος του φθάνει τα 1 με 2 μέτρα.

  • Διατροφή:

Ο οξύνωτος τρέφεται με μικροοργανισμούς και μαλάκια.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του οξύνωτου πραγματοποιείται κατά τον χειμώνα Είναι ένας ωοζωοτόκος, μεσαίου μεγέθους καρχαρίας, που γεννά από 10 έως 16 κάθε φορά.

  • Μέσα Αλιείας:

Ψαρεύεται με παραγάδι βυθού ή δίχτυα ή βαθιά καθετή από σκάφος.