Μπράμα

mprama

Επιστημονικό όνομα: Brama brama

  • Περιγραφή:

Η μπράμα ή θαλασσόμπραμα ή λέστια είναι ένα καθαρά πελαγικό είδος της ανοιχτής θάλασσας, που κινείται σε μικρές ομάδες, σε βάθος μέχρι και 1000 μέτρα. Το χρώμα μια νεαρής μπράμας είναι πολύ χαρακτηριστικό αφού θυμίζει επάργυρο ενώ στα πιο ενήλικα ψάρια το χρώμα γίνεται πιο σκούρο, σαν πρασίνισμα ελιάς.

  • Μέγεθος:

Η Μπράμα φτάνει σε μήκος τα 70 εκατοστά και σε βάρος τα 4 κιλά.

  • Διατροφή:

Είναι ευκαιριακός θηρευτής και τρέφεται, κυρίως, με μικρά ψάρια και καλαμάρια.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή της Μπράμας πραγματοποιείται κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

  • Μέσα Αλιείας:

Η Μπράμα αλιεύεται με αφροπαράγαδα από τους επαγγελματίες αλιείς, αλλά και περιστασιακά με βαθιές καθετές από κάποιους ερασιτέχνες. Το κρέας της θεωρείται αρκετά καλής ποιότητας.