Μπαλάς

mpalas

Επιστημονικό όνομα: Pagellus bogaraveo

  • Περιγραφή:

Ο Μπαλάς ή Κεφαλάς είναι βενθικό είδος, που ζει σε βραχώδη και αμμολασπώδη υποστρώματα, κυρίως σε βάθος 100 έως 300 μέτρων. Συχνότερα τον συναντάμε σε βάθος μέχρι 600 μέτρα ή και σε ρηχά νερά, βάθους μέχρι και 2 μέτρων. Σε γενικές γραμμές τα ενήλικα άτομα του είδους προτιμούν τα πιο βαθιά νερά, ενώ τα νεαρά ψάρια προτιμούν την παράκτια ζώνη. Είναι κοινωνικό ψάρι και αρέσκεται στο να σχηματίζει κοπάδια από ψάρια του ίδιου είδους, ιδίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο, όταν τα ψάρια μεταναστεύουν σε πιο ρηχά νερά, για να αποθέσουν τα αυγά τους.

  • Μέγεθος:

Το μήκος του συνήθως κυμαίνεται από 15 μέχρι 35 εκατοστά. Υπάρχουν καταγραφές στη Μεσόγειο με ψάρια του είδους, που φτάνουν τα 4 κιλά και μήκος που ξεπερνά τα 60 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Είναι σαρκοφάγο ψάρι και τρέφεται με πελαγικά ασπόνδυλα, μαλάκια, αυγά ψαριών, καρκινοειδή και με μικρά ψάρια.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του είδους πραγματοποιείται μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου. Ο Μπαλάς είναι ερμαφρόδιτο ψάρι, με μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης μεταξύ 22 και 25 εκατοστών σε ηλικία 4 ή 5 ετών.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με βαθιά καθετή, παραγάδια και στατικά δίχτυα και έχει μεγάλη εμπορική αξία. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ως ελάχιστο μέγεθος (ολικό μήκος) αλιείας του Μπαλά στη Μεσόγειο τα 33 εκατοστά.