Μπακαλιάρος

mpakaliaros

Επιστημονικό όνομα: Merluccius merluccius

  • Περιγραφή:

Ο Μπακαλιάρος είναι ένα βυθόβιο είδος, που το συναντάμε, κυρίως, σε λασπώδη υποστρώματα, σε βάθος από 50 μέχρι και 1000 μέτρα. Ζει κοντά στο βυθό κατά τη διάρκεια της μέρας και ανεβαίνει ψηλότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να τραφεί. Να σημειωθεί ότι ο δικός μας μπακαλιάρος δεν είναι ο ίδιος με το μπακαλιάρο του Ατλαντικού (Gadus morhua), που βρίσκουμε κατεψυγμένο στις υπεραγορές. Στην ουσία, τα δύο αυτά είδη έχουν μεγάλες διαφορές και ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες.

  • Μέγεθος:

Ο μπακαλιάρος μπορεί να ξεπεράσει σε μήκος το 1 μέτρο και τα 10 κιλά σε βάρος, συνήθως, όμως, τα ψάρια που αλιεύονται στα νερά μας δεν ξεπερνούν σε βάρος τα 2 κιλά.

  • Διατροφή:

Ο μπακαλιάρος τρέφεται, κυρίως, με ψάρια και καλαμάρια, που κυνηγά ανεβαίνοντας στα μεσόνερα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του μπακαλιάρου στη Μεσόγειο μας πραγματοποιείται από τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Ιούνη.

  • Μέσα Αλιείας:

Ο μπακαλιάρος αλιεύεται με παραγάδια, τράτες βυθού και πιο αραιά με στατικά δίχτυα.  Έχει εξαιρετικής ποιότητας κρέας και μεγάλη εμπορική αξία. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ως ελάχιστο μέγεθος (ολικό μήκος) αλιείας του μπακαλιάρου στη Μεσόγειο τα 20 εκατοστά.