Μελανούρι

melanouri

Επιστημονικό όνομα: Oblada melanura

  • Περιγραφή:

Το μελανούρι ή μελάνα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο κοινά βυθόβια ψάρια και περιφέρεται, κυρίως, σε περιοχές με βραχώδεις πυθμένες ή σε καθαρά νερά, με πλούσια βλάστηση. Συνήθως, βρίσκεται σε βάθος μεταξύ 1 και 30 μέτρων. Το μελανούρι σχηματίζει πολυπληθή κοπάδια με άλλα ψάρια του ίδιου είδους, που έχουν παρόμοιο μέγεθος, αλλά και με σαργούς, κακαρέλους και σκαθάρια. Κοπάδια, που αποτελούνται από νεαρά άτομα του είδους, συχνά ανεβαίνουν στον αφρό και στα μεσόνερα ή βρίσκουν καταφύγιο σε λιβάδια του θαλάσσιου φανερόγαμου ποσειδώνια (Posidonia oceanica).

  • Μέγεθος:

Το μήκος του ψαριού αυτού, συνήθως, κυμαίνεται από 15 μέχρι 20 εκατοστά, αλλά μπορεί να φθάσει μέχρι τα 30 εκατοστά και το βάρος του μπορεί να ξεπεράσει το 1 κιλό.

  • Διατροφή:

Είναι παμφάγο ψάρι αλλά τρέφεται, κυρίως, με μικρά ασπόνδυλα και φυτά.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους ξεκινά τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Το μελανούρι είναι γονοχωριστικό είδος, αν και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί και πρωτόγυνος ερμαφροδιτισμός.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με στατικά δίχτυα, παραγάδια, κιούρτο, ελαφριά συρτή, καθετή, καλάμι και ψαροντούφεκο. Έχει μεγάλη εμπορική αξία.