Μαυρορινόβατος

mavrorinobatos

Επιστημονικό όνομα: Rhinobatos cemiculus

  • Περιγραφή:

Ο μαυρορινόβατος ή βιόλα είναι ανάμεσα στα είδη που συναντάς σχετικά συχνά στην Μεσόγειο. Στις πλείστες περιπτώσεις, ακόμα και οι ίδιοι οι ψαράδες, είτε λόγω αδιαφορίας είτε λόγω της ομοιότητας του χρωματισμού, της βιολογίας και της μορφολογίας μεταξύ των δύο ειδών, δεν τα διαχωρίζουν. Ο μαυρορινόβατος συγκαταλέγεται στα σελαχοειδή, αλλά έχει ρομβοειδές σχήμα σώματος, πιο στενόμακρο από εκείνο των περισσότερων σελαχιών. Είναι αποκλειστικά βυθόβιο είδος και περιφέρεται σε αμμώδεις και λασπώδεις βιότοπους, σε βάθος μέχρι 100 μέτρα. Συνήθως κινείται αργά κοντά στο βυθό ή βρίσκεται κρυμμένος στην άμμο.

  • Μέγεθος:

Το μήκος του κυμαίνεται μεταξύ 40 και 80 εκατοστών, αν και δύναται να υπερβεί και το ενάμισι μέτρο.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με τη βοήθεια των πτερυγίων του (μετακινώντας τα σε κάθετο άξονα), ψάχνοντας στην άμμο για την τροφή του, που αποτελείται από μικρά βυθόβια ψάρια και ασπόνδυλα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Ο μαυρορινόβατος αναπαράγεται μία ή δύο φορές το χρόνο με ωοζωοτόκα και γεννά 4 έως 8 νεογνά κάθε φορά.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με παραγάδια ή στατικά δίχτυα και κάποτε με τράτα βυθού. Έχει μηδαμινή εμπορική αξία και τις περισσότερες φορές απορρίπτεται.