Μαρίδα

marida

Επιστημονικό όνομα: Spicara smaris

  • Περιγραφή:

Η Μαρίδα είναι από τα ψάρια που συναντά κάποιος πολύ συχνά στη θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, αφού τα τελευταία χρόνια αποτελεί, σχεδόν, το 70% της συνολικής παραγωγής της αλιείας. Είναι ημιπελαγικό είδος και περιφέρεται, κυρίως, σε περιοχές με πλούσια βλάστηση, καθώς και σε αμμολασπώδη υποστρώματα. Είναι πολύ δραστήριο ψάρι κατά τη διάρκεια της μέρας και κινείται σε ολόκληρη τη στήλη του νερού. Τις βραδινές ώρες προσεγγίζει τον πυθμένα. Βρίσκεται σε βάθος μεταξύ 5 και 280 μέτρων, αλλά πιο πιθανόν είναι να την συναντήσουμε σε βάθος μεταξύ 20 και 150 μέτρων. Η μαρίδα σχηματίζει πολυπληθή κοπάδια από άτομα του ίδιου είδους. Η μαρίδα είναι ερμαφρόδιτο ψάρι και παρουσιάζει πρωτόγυνη συμπεριφορά, αφού αρχικά ωριμάζει ως θηλυκό και μετέπειτα, συνήθως, σε ηλικία 2 ετών, μεταβάλλεται σε αρσενικό. Το αρσενικό ψάρι του είδους, που είναι γνωστό σε κάποιες περιοχές ως γαμιάς ή λεβέντης, διαφέρει μορφολογικά από το θηλυκό, αφού γίνεται πιο μεγάλο και αποκτά ζωηρούς χρωματισμούς.

  • Μέγεθος:

Το μήκος της Μαρίδας, συνήθως, κυμαίνεται από 7 μέχρι 15 εκατοστά, αν και κατά την αναπαραγωγική περίοδο τα αρσενικά φτάνουν γύρω στα 20 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με πλαγκτονικούς οργανισμούς και μικρά ασπόνδυλα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα κατά τα μέσα Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται περί τα τέλη Απριλίου.

  • Μέσα Αλιείας:

Λόγω της αφθονίας και της κοινωνικής της φύσης, η μαρίδα αποτελεί στόχο για τις τράτες βυθού και κατά την αναπαραγωγική περίοδο τα αρσενικά ψάρια αποτελούν στόχο για τα δίχτυα της παράκτιας αλιείας. Επειδή έχει μικρό μέγεθος και γενικά αφθονεί, έχει μικρή εμπορική αξία.