Μαρίδα Αμερικάνα

marida-Amerikana

Επιστημονικό όνομα: Centracanthus cirrus

  • Περιγραφή:

Η μαρίδα αμερικάνα ή απλά αμερικάνα είναι ένα μικρό βενθοπελαγικό είδος, που ανήκει στην οικογένεια της μαρίδας και μοιάζει με αυτήν τόσο στα μορφολογικά όσο και στα βιολογικά χαρακτηριστικά. Συνηθίζει να σχηματίζει κοπάδια πάνω από σκληρά υποστρώματα ή εκτάσεις με χαλίκια σε βάθος μέχρι 400 μέτρα.

  • Μέγεθος:

Μπορεί να ξεπεράσει τα 25 εκατοστά σε μήκος, αν και τα πλείστα ψάρια, που αλιεύονται στα νερά μας, είναι μικρότερα των 20 εκατοστών.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με πλαγκτονικούς οργανισμούς και μικρά ασπόνδυλα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αμερικάνα αναπαράγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους τα ψάρια αυτά πλησιάζουν πιο κοντά στις ακτές.

  • Μέσα Αλιείας:

Η αμερικάνα ψαρεύεται με τράτα βυθού και στατικά δίχτυα. Το κρέας της είναι αρκετά νόστιμο.