Μακρύπτερος τόνος

makripteros-tonos

Επιστημονικό όνομα: Thunnus alalunga

  • Περιγραφή:

Ο μακρύπτερος τόνος ή τονάκι είναι ένα σχετικά μικρό είδος τόνου, που παρουσιάζει έντονα μεταναστευτική συμπεριφορά.

Είναι πελαγικό είδος και κινείται σε κοπάδια από την επιφάνεια μέχρι και 600 μέτρα βάθος. Τεράστια κοπάδια από τονάκια κατακλύζουν τα επιφανειακά νερά της Μεσογείου τους καλοκαιρινούς μήνες κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Αυτή την εποχή, η παρουσία των κοπαδιών είναι γενικά πιο έντονη στις περιοχές, όπου υπάρχουν πιο ζεστές μάζες νερού.

  • Μέγεθος:

Το τονάκι, συνήθως, δεν ξεπερνά το 1 μέτρο σε μήκος και τα 15 κιλά σε βάρος, αν και μεγαλύτερα άτομα του είδους έχουν αλιευτεί κατά καιρούς στα νερά μας.

  • Διατροφή:

Το τονάκι είναι ένας γρήγορος κυνηγός, που κυνηγά, συχνά, σε ομάδες και τρέφεται, κυρίως, με μικρά είδη πελαγικών ψαριών, καλαμάρια και κάποια είδη μαλακοστράκων.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγική περίοδος για το τονάκι συμπίπτει με την περίοδο αλιείας του, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο.

  • Μέσα Αλιείας:

Το τονάκι αλιεύεται μαζικά με αφροπαράγαδα από τους επαγγελματίες αλιείς και με συρτές αφρού με τεχνητά δολώματα από τους ερασιτέχνες. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερασιτεχνών ψαράδων, που ασχολούνται με πάθος με το ψάρεμα του είδους αυτού, κυρίως λόγω της αφθονίας του, αλλά και της έντονης μάχης, που δίνει όταν αγκιστρωθεί. Το τονάκι, αν και σε πολλές χώρες του εξωτερικού εκτιμάται πολύ για το κρέας του, στην Κύπρο δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία. Για το λόγο αυτό, οι μεγαλύτερες ποσότητες, που αλιεύονται από τους επαγγελματίες αλιείς μας, προορίζονται για εξαγωγές στο εξωτερικό. Βάσει εθνικής νομοθεσίας, στους ερασιτέχνες αλιείς επιτρέπεται η αλιεία μέχρι τριών ατόμων του είδους ανά αλιευτική εξόρμηση.