Λούτσος

loutsos

Επιστημονικό όνομα: Sphyraena sphyraena

  • Περιγραφή:

Ο λούτσος ή σφύρνα είναι ένα παράκτιο είδος, που κινείται, συνήθως, σε μεγάλα κοπάδια από την επιφάνεια μέχρι και σε βάθος 50 μέτρων. Η παρουσία του είναι πιο έντονη κοντά σε κάβους, ξέρες, ναυάγια, ακόμα και μέσα σε λιμάνια.

  • Μέγεθος:

Ο λούτσος μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε μήκος, αλλά συνήθως δεν ξεπερνά τα 70 εκατοστά σε μήκος και τα 2 κιλά σε βάρος.

  • Διατροφή:

Είναι ικανότατος κυνηγός και τρέφεται, κυρίως, με ψάρια και πιο αραιά με κεφαλόποδα και μαλακόστρακα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Αναπαράγεται στα νερά μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

  • Μέσα Αλιείας:

Ψαρεύεται με στατικά δίχτυα, παραγάδια, συρτές αφρού και ψαροντούφεκο. Το κρέας του θεωρείται πολύ καλής ποιότητας.