Λαβράκι

lavraki

Επιστημονικό όνομα: Dicentrarchus labrax

  • Περιγραφή:

Το λαβράκι είναι ένα παράκτιο είδος, που ζει σε όλων των ειδών τους βυθούς μέχρι και 50 μέτρα βάθος. Συχνά εισέρχεται σε κλειστούς και αβαθείς κόλπους ή ακόμα και στα θολά νερά των λιμανιών, για να κυνηγήσει την τροφή του. Τα νεαρά ψάρια σχηματίζουν κοπάδια, ενώ τα μεγαλύτερα, συνήθως, ζουν μοναχικά ή σε πολύ μικρές ομάδες. Το λαβράκι είναι ικανότατος κυνηγός αφού κάποιου είδους χωροκρατική συμπεριφορά, διότι τα ίδια άτομα φαίνεται να κυνηγούν στις ίδιες οριοθετημένες περιοχές, για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα άγρια λαβράκια είναι αρκετά σπάνια και διαφέρουν από αυτά του ιχθυοτροφείου ως προς την ιδιομορφία τους αφού έχουν πιο μεγάλο και χοντρό κεφάλι σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα.

  • Μέγεθος:

Το λαβράκι μπορεί να φτάσει σε μήκος το 1 μέτρο και σε βάρος τα 12 κιλά, όμως, συνήθως, τα ψάρια που αλιεύονται δεν ξεπερνούν τα 2 κιλά σε βάρος.

  • Διατροφή:

Το λαβράκι τρέφεται με μαλακόστρακα και μαλάκια σε νεαρή ηλικία και περισσότερο με ψάρια, όταν ενηλικιωθεί.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η περίοδος αναπαραγωγής του λαβρακιού είναι Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος.

  • Μέσα Αλιείας:

Το λαβράκι ψαρεύεται με στατικά δίχτυα, καλάμι, συρτή και ψαροντούφεκο και πιο σπάνια με ψιλοπαράγαδο. Τα περισσότερα ψάρια, που αλιεύονται στις θάλασσές μας, είναι αυτά που κατά καιρούς διαφεύγουν από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το λαβράκι θεωρείται ψάρι εξαιρετικής ποιότητας. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ως ελάχιστο μέγεθος (ολικό μήκος) αλιείας του στη Μεσόγειο τα 25 εκατοστά.