Λαδόψαρο

ladopsaro

Επιστημονικό όνομα: Ruvettus pretiosus

  • Περιγραφή:

Το Λαδόψαρο ή Τσιρίτζι είναι ένα μεγάλο βενθοπελαγικό είδος που ζει σε βάθος από 100 μέχρι και 800 μέτρα. Κινείται μόνο του ή σε ζευγάρια, συνήθως, κοντά στο βυθό, ενώ συχνά ανεβαίνει και στα όνερα, για να τραφεί.

Το κρέας του, αν και εύγευστο, είναι πολύ λαδερό και αν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές και διάρροια, λόγω μιας τοξίνης που περιέχει.

  • Μέγεθος:

Φθάνει σε μήκος τα 2 μέτρα και σε βάρος τα 60 κιλά, αλλά συνήθως τα άτομα του είδους, που ψαρεύονται έχουν μήκος γύρω στο 1 μέτρο λιγότερο από 15 κιλά.

  • Διατροφή:

Το Λαδόψαρο τρέφεται, κυρίως, με ψάρια, κεφαλόποδα και μαλακόστρακα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο αναπαραγωγής του είδους αυτού.

  • Μέσα Αλιείας:

Το Λαδόψαρο ψαρεύεται με χοντρά παραγάδια, είτε αφροπαράγαδα στην επιφάνεια.