Κουτσομούρα

koutsomoura

Επιστημονικό όνομα: Mullus barbatus

  • Περιγραφή:

Η κουτσομούρα ή στρίλια  είναι μικρό βυθόβιο είδος, που απαντά, κυρίως, σε λασπώδεις ή αμμώδεις βυθούς και σε βάθος μέχρι 350 μέτρα.

Πολλοί την μπερδεύουν με το μπαρμπούνι, λόγω της μεγάλης ομοιότητάς τους. Το κύριο μορφολογικό χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τα δύο είδη είναι το πολύ πιο κυρτό ρύγχος της κουτσομούρας, σε σχέση με αυτό του μπαρμπουνιού.

  • Μέγεθος:

Συνήθως, έχει μήκος γύρω στα 15 εκατοστά, ενώ μπορεί να φθάσει και τα 30 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με μικρά βενθικά ασπόνδυλα, όπως οστρακόδερμα, σκουλήκια και μαλάκια, τα οποία, όπως και το μπαρμπούνι, εντοπίζει με τα μουστάκια της στο υπόστρωμα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η κουτσομούρα αναπαράγεται από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με τράτα βυθού και στατικά δίχτυα και, όπως το μπαρμπούνι, θεωρείται είδος εξαιρετικής ποιότητας. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ως ελάχιστο μέγεθος (ολικό μήκος) αλιείας της κουτσομούρας στη Μεσόγειο τα 11 εκατοστά.