Κορδέλα

kordela

Επιστημονικό όνομα: Cepola macrophthalma

  • Περιγραφή:

Η κορδέλα είναι από τα ψάρια που συναντά κανείς συχνά στα νερά της μεσογείου. Είναι βενθικό ψάρι και ζει σε αμμολασπώδη υποστρώματα με βάθος από 15 έως 100 μέτρα. Κάποιες φορές περιφέρεται και στα μεσόνερα των θαλασσών μας. Σχηματίζει μικρά κοπάδια από ψάρια του ίδιου είδους αλλά κάποτε μπορεί να το βρεις να ζει μοναχικά σε βαθιές τρύπες. 

  • Μέγεθος:

Το μήκος της Κορδέλας συνήθως κυμαίνεται από 20 μέχρι 35 εκατοστά, αν και μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με οστρακόδερμα και μικρά ασπόνδυλα..

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους κυμαίνεται μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται κυρίως με τις τράτες βυθού και κάποτε με τα στατικά δίχτυα. Έχει μηδαμινή εμπορική αξία, γι’ αυτό και δεν προτιμάται από τους ψαράδες.