Κολιός

kolios

Επιστημονικό όνομα: Scomber japonicus

  • Περιγραφή:

Ο κολιός είναι ένα από τα μικρά πελαγικά είδη ψαριών που κατακλύζουν τις ακτές μας τους καλοκαιρινούς μήνες. Παρατηρείται συχνά σε βάθος μέχρι και 300 μέτρα. Μοιάζει πολύ στην εμφάνιση με το σκουμπρί, με τη διαφορά ότι φέρει σκούρες γραμμές ή στίγματα στην κοιλιακή περιοχή και φέρει νηκτική κύστη, που το σκουμπρί δεν έχει. Είναι μεταναστευτικό είδος, το οποίο σχηματίζει πολυπληθή κοπάδια από ισομεγέθη ψάρια.

  • Μέγεθος:

Ο κολιός μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 50 εκατοστά, αν και σπάνια ξεπερνά τα 30 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με μικρότερα είδη πελαγικών ψαριών, καθώς και πελαγικά ασπόνδυλα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Αναπαράγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως τον Αύγουστο.

  • Μέσα Αλιείας:

Ο κολιός αλιεύεται, κυρίως, με στατικά δίχτυα και τράτες βυθού, καθώς και με ψιλές συρτές, καθετές και τσαπαρί. Αν και το κρέας του είναι σχετικά καλής ποιότητας και πολύ ωφέλιμο, δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ως ελάχιστο μέγεθος (ολικό μήκος) αλιείας του κολιού στη Μεσόγειο τα 18 εκατοστά.