Κοκκάλι

kokkali

Επιστημονικό όνομα: Caranx crysos

  • Περιγραφή:

Κοκκάλι ή Καραγκίδα, όπως ονομάζεται από τους περισσότερους, είναι ένα παράκτιο είδος, που το συναντάμε κυρίως σε βάθος μικρότερο των 30 μέτρων. Κάποιες φορές μεγαλύτερα ψάρια του είδους μπορεί να τα συναντήσουμε και σε βάθος μέχρι τα 200 μέτρα. Σχηματίζει μεγάλα κοπάδια και η παρουσία της είναι πιο έντονη σε περιοχές με ξέρες ή ναυάγια. Συχνά, νεαρά ψάρια του είδους αυτού παρατηρούνται να κολυμπούν δίπλα σε μεγαλύτερα ψάρια άλλων τύπου ψαριών.

  • Μέγεθος:

Το κοκκάλι μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε μήκος, αν και στα νερά μας συνηθίζεται να αναπτύσσεται μέχρι τα 50 εκατοστά και τα 3 κιλά σε βάρος.

  • Διατροφή:

Τρέφεται, κυρίως, με πλαγκτονικούς μικροοργανισμούς και βενθικά ασπόνδυλα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή περίοδος πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

  • Μέσα Αλιείας:

Ψαρεύεται, κυρίως, με στατικά δίχτυα, καλάμι και ψαροντούφεκο. Το κρέας του θεωρείται πολύ καλής ποιότητας.