Κέφαλος

kefalos

Επιστημονικό όνομα: Mugil cephalus

  • Περιγραφή:

Ο κέφαλος είναι βενθοπελαγικό είδος, που συνήθως κινείται σε ομάδες πάνω από αμμώδη, λασπώδη ή μικτά υποστρώματα, κυρίως σε βάθος μέχρι 20 μέτρα, αν και κάποιες φορές το βρίσκουμε και σε πιο βαθιά νερά. Είναι ένα από τα πιο κοινά ψάρια της ακτογραμμής της χώρας μας, αφού κινείται σε μεγάλους αριθμούς στα αβαθή νερά, ενώ φαίνεται να έχει προτίμηση σε κλειστούς κόλπους και λιμάνια με θολά και πολλές φορές ακάθαρτα νερά. Ο κέφαλος είναι ευρύαλο είδος, αφού μπορεί να ζήσει και να αναπαραχθεί και στα γλυκά νερά. Ο κέφαλος είναι πιο ενεργός κατά τη διάρκεια της μέρας, αν και αυτό δεν είναι κανόνας. Υπάρχουν πολλοί ερασιτέχνες που ασχολούνται με πάθος με το ψάρεμα του Κέφαλου με καλάμι από την ακτή. Τα μικρά άτομα του είδους χρησιμοποιούνται από πολλούς και ως ζωντανό δόλωμα για το ψάρεμα μεγάλων αρπακτικών.

  • Μέγεθος:

Μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε μήκος και τα 7 κιλά σε βάρος, αλλά συνήθως τα ψάρια του είδους αυτού, που ψαρεύονται στη Μεσόγειο, δεν ξεπερνούν τα 2 κιλά σε βάρος.

  • Διατροφή:

Τρέφεται, κυρίως, με άλγη και μικροοργανισμούς από το υπόστρωμα, αλλά και με οργανικά σωματίδια στη στήλη του νερού.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του κέφαλου λαμβάνει κατά τους μήνες Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο.

  • Μέσα Αλιείας:

Ψαρεύεται με στατικά δίχτυα, ψαροντούφεκο, καλάμι και ειδικές παγίδες. Το κρέας του είναι αρκετά νόστιμο, ειδικά όταν το ψάρι αλιευτεί σε καθαρά νερά και έχει αρκετά ψηλή τιμή στην αγορά.