Καλογριά

kalogria

Επιστημονικό όνομα: Chromis chromis

  • Περιγραφή:

Η καλογριά ή παπαθκιά είναι ένα από τα πιο κοινά ψάρια της Μεσογείου, αφού κατακλύζει όλους τους βραχώδεις και μικτούς βυθούς σε βάθος μέχρι και 35 μέτρα. Σχηματίζει πολυπληθή κοπάδια, που συνήθως κινούνται στα μεσόνερα ή κοντά στο βυθό. Πολλοί μερακλήδες του παραγαδιού ψαρεύουν τις καλογριές είτε με κιούρτο είτε με ειδικά αυτοσχέδια δίχτυα, για να τις χρησιμοποιήσουν ως ζωντανό δόλωμα στα παραγάδια τους. Με αυτό τον τρόπο, καταφέρνουν να ψαρεύουν εκλεκτά θηράματα, όπως συναγρίδες, ροφούς, φαγκριά και άλλα.

  • Μέγεθος:

Είναι μικρό ψάρι, του οποίου το μήκος σπάνια υπερβαίνει τα 10 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Τρέφεται, κυρίως, με πλαγκτονικούς και βενθικούς μικροοργανισμούς.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή της καλογριάς πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Χαρακτηριστικό του είδους αυτού είναι η συνήθεια των αρσενικών ατόμων να φρουρούν τα αυγά μετά τη γονιμοποίησή τους.

  • Μέσα Αλιείας:

Η καλογριά , αν και δεν έχει καμία εμπορική αξία λόγω του μικρού της μεγέθους, εντούτοις πολλές φορές συλλαμβάνεται ως παραλίευμα σε στατικά δίχτυα και κιούρτους.