Καλλιώνυμος

kallionimos

Επιστημονικό όνομα: Callionymus maculatus

  • Περιγραφή:

Ο Καλλιώνυμος ο κηλιδωτός είναι ένα βενθικό ψάρι που ζει σε υποστρώματα άμμου. Είναι  είδος ιθαγενών στη Μεσόγειο Θάλασσα όπου εμφανίζεται σε βάθη από 45 έως 650 μέτρα.

  • Μέγεθος:

Τα αρσενικά συνήθως φτάνουν τα 16 εκατοστά, ενώ τα θηλυκά μέχρι τα 13 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Το είδος αυτό τρέφεται κυρίως από ασπόνδυλα και αμφίποδα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αρχίζει από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο.

  • Μέσα Αλιείας:

Ο Καλλιώνυμος αλιεύεται ως συνήθως με παραγάδια και τράτες βυθού.