Κακαρέλος

kakarelos

Επιστημονικό όνομα: Diplodus vulgaris

  • Περιγραφή:

Ο Κακαρέλος ή Χαρατζίδα είναι ένα αρκετά κοινό βυθόβιο ψάρι. Περιφέρεται, κυρίως, σε περιοχές που έχουν βραχώδη ή αμμώδη υποστρώματα με βάθος που δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 μέτρα. Νεαρά ψάρια του είδους βρίσκουν συχνά καταφύγιο σε λιβάδια του θαλάσσιου φανερόγαμου ποσειδώνια (Posidonia oceanica).

  • Μέγεθος:

Το μήκος του συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 εκατοστών, αν και μπορεί να φτάσει μέχρι και 45 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Είναι ψάρι που σχηματίζει κοπάδια με μικρό αριθμό ατόμων και τρέφεται με σκουλήκια, οστρακόδερμα, φυτά και μαλάκια.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους ξεκινά το Δεκέμβριο και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Ο Κακαρέλος έχει τη δυνατότητα του ερμαφροδιτισμού. Συγκεκριμένα, ωριμάζει για πρώτη φορά ως αρσενικό άτομο, όταν το μήκος της φτάσει τα 17 εκατοστά. Ακολούθως, τα μεγαλύτερα άτομα του είδους μεταβάλλονται σε θηλυκά (πρωτανδρισμός), αναλόγως του αριθμητικού συσχετισμού μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόμων του κοπαδιού ή της περιοχής.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται, κυρίως, με παραγάδια, στατικά δίχτυα, καθετή, καλάμι και ψαροντούφεκο. Έχει αρκετά μεγάλη εμπορική αξία. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ως ελάχιστο μέγεθος (ολικό μήκος) αλιείας του Κακαρέλου στη Μεσόγειο τα 18 εκατοστά.