Γωβιός

govios

Επιστημονικό όνομα: Gobius niger

  • Περιγραφή:

Ο Γωβιός είναι μικρό βενθικό είδος, που ζει σχεδόν σε όλων των τύπων βυθούς και σε βάθος μέχρι και 75 μέτρα, πιο συχνά, όμως, μέχρι 50 μέτρα.

  • Μέγεθος:

Ανήκει στα μικρά ψάρια αφού το μήκος του δεν ξεπερνά τα 15 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Ο Γωβιός τρέφεται με μικρά μαλακόστρακα και μαλάκια, που βρίσκονται κοντά στο υπόστρωμα. 

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Αναπαράγεται κατά τους μήνες της Άνοιξης.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με τράτα βυθού, ψιλά παραγάδια, καθετές και καλάμι. Κάποιοι τον χρησιμοποιούν και ως ζωντανό δόλωμα για μεγαλύτερα θηράματα. Ο Γωβιός δεν έχει καμία εμπορική αξία.