Γουρουνόψαρο

gourounopsaro

Επιστημονικό όνομα: Balistes capriscus

  • Περιγραφή:

Το γουρουνόψαρο ή χοιρόψαρο είναι βενθικό είδος, που ζει, κυρίως, σε βραχώδη υποστρώματα και περιοχές με πλούσια βλάστηση. Απαντά, επίσης, αρκετά συχνά κοντά σε ναυάγια ή κάτω από μεγάλα επιπλέοντα αντικείμενα. Ζει σε βάθος από 1 μέχρι 100 μέτρα. Είναι μοναχικό ψάρι, που δεν σχηματίζει κοπάδια, αλλά ζει μόνο ή με το ζεύγος του.

  • Μέγεθος:

Το μήκος του γουρουνόψαρου, συνήθως, κυμαίνεται από 15 μέχρι 35 εκατοστά. Έχει τη δυνατότητα να μεγαλώσει αρκετά. Υπάρχουν καταγραφές ατόμων του είδους στη Μεσόγειο, που φτάνουν τα 5 κιλά σε βάρος και τα 50 εκατοστά σε μήκος.

  • Διατροφή:

Είναι σαρκοφάγο ψάρι και τρέφεται με βενθικά ασπόνδυλα, όπως μαλάκια και καρκινοειδή.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατά την αναπαραγωγή, το θηλυκό αποθέτει τα αυγά του μέσα σε μια μικρή κοιλότητα στο λασπώδες υπόστρωμα, όπου ακολούθως το αρσενικό τα φυλάει μέχρι την εκκόλαψή τους.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με στατικά δίχτυα, παραγάδια, καθετή και κάποτε με συρτή. Το γουρουνόψαρο έχει πολύ σκληρό δέρμα και για να καταναλωθεί, προαπαιτείτε μια διαδικασία αφαίρεσής του, γεγονός στο οποίο, ίσως, να οφείλεται και η μικρή εμπορική του αξία.