Γλώσσα

glossa

Επιστημονικό όνομα: Solea solea

  • Περιγραφή:

Η Γλώσσα είναι από τα ψάρια που αρέσκεται να ζει σε λασπώδη ή αμμώδη υποστρώματα, σε βάθος μέχρι και 200 μέτρα. Έχει χαρακτηριστική μορφολογία, με έντονα πεπλατυσμένο σώμα και έλλειψη αμφίπλευρης συμμετρίας.

  • Μέγεθος:

Το μήκος της μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 50 εκατοστά, αν και συνήθως την συναντάμε με μέγεθος γύρω στα 30 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Είναι νυχτόβιο είδος και τρέφεται κυρίως με βενθικά ασπόνδυλα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η γλώσσα αναπαράγεται από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο, με κορύφωση στην αναπαραγωγή του το Φεβρουάριο.

  • Μέσα Αλιείας:

Ψαρεύεται με τράτα βυθού και πιο σπάνια με στατικά δίχτυα, ψηλές καθετές και καλάμι. Τα μεγαλύτερα ψάρια έχουν πολύ νόστιμο κρέας και γι’ αυτό έχουν ψηλή τιμή στην αγορά. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ως ελάχιστο μέγεθος ψαρέματος της Γλώσσας στη Μεσόγειο τα 20 εκατοστά.