Γύλος

gilos

Επιστημονικό όνομα: Coris julis

  • Περιγραφή:

Ο Γύλος είναι βενθικό είδος που ζει, κυρίως, σε βραχώδεις περιοχές ή περιοχές με βλάστηση συνήθως στην παράκτια ζώνη με βάθος μέχρι και 60 μέτρα. Τα ενήλικα αρσενικά ψάρια του είδους είναι πιθανό να παρατηρηθούν και σε πιο βαθιά νερά, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Είναι είδος που ζει μοναχικά ή δημιουργεί αποικίες με άλλα ψάρια του ίδιου είδους. Κατά τη διάρκεια της νύκτας ή όταν νιώσει ότι απειλείται, κρύβεται σε τρύπες στα βράχια ή στην άμμο.

Ο Γύλος είναι ερμαφρόδιτο ψάρι και παρουσιάζει πρωτόγυνη συμπεριφορά, αφού σε διάστημα συνήθως ενός έτους ωριμάζει σεξουαλικά ως θηλυκό και μετέπειτα μεταβάλλεται σε αρσενικό.

  • Μέγεθος:

Το μήκος του, συνήθως, κυμαίνεται από 15 μέχρι 25 εκατοστά. Γύλοι μήκους πέραν των 18 εκατοστών είναι κατά κανόνα αρσενικοί.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με μικρά γαστερόποδα, μαλάκια, αχινούς, οστρακόδερμα και γενικά με βενθικά ασπόνδυλα. Κυρίως τα μικρότερα ψάρια λειτουργούν ως καθαριστές θαλάσσιων οργανισμών αφού τους απαλλάσσουν από παράσιτα αφού με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν και την τροφή τους.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα από το Μάιο μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

  • Μέσα Αλιείας:

Ο Γύλος αλιεύεται με στατικά δίχτυα, καθετές και καλάμι. Κάποιοι τον χρησιμοποιούν και ως ζωντανό δόλωμα για μεγαλύτερα θηράματα. Έχει πολύ μικρή εμπορική αξία.