Φατσούι

fatsoui

Επιστημονικό όνομα: Pempheris vanicolensis

  • Περιγραφή:

Το φατσούι είναι μικρό βυθόβιο ψάρι, που προτιμά τα σκληρά υποστρώματα σε βάθος μέχρι και 30 μέτρα. Παρατηρείται συχνά να ζει σε μικρές ομάδες μέσα σε κοιλότητες βράχων. Το φατσούι είναι νυχτόβιο είδος, αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνεται από τις κοιλότητες, όπου ζει, για να αναζητήσει τροφή.

  • Μέγεθος:

Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 18 εκατοστά, αλλά συνήθως, δεν ξεπερνά τα 12 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με πλαγκτονικούς μικροοργανισμούς, κυρίως ασπόνδυλα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Το φατσούι αναπαράγεται στα νερά μας από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο.

  • Μέσα Αλιείας:

Δεν έχει εμπορική αξία, όμως, συχνά συλλαμβάνεται ως παραλίευμα στα στατικά δίχτυα των ψαράδων.