Φαγκρί Κορωνάτο

fagkri-koronato

Επιστημονικό όνομα: Dentex gibbosus

  • Περιγραφή:

Το Κορωνάτο Φαγκρί ή απλά Κορωνάτο ή για κάποιους Τσαούσης είναι ένα βυθόβιο είδος. Συχνάζει σε βραχώδεις και ξερές περιοχές ή ακόμα και σε περιοχές με αμμώδης υπόστρωμα.

Στα πιο νεαρά ψάρια αυτού του είδους η τρίτη και τέταρτη ακτίνα του ραχιαίου πτερυγίου τους είναι αρκετά πιο μακριές από τις υπόλοιπες. Ακόμη τείνουν να συχνάζουν σε πιο ρηχά νερά με βάθος από 15 μέτρα και άνω.

Σε αντίθεση τα μεγαλύτερα Κορωνάτα έχουν μια χαρακτηριστική καμπούρα λίγο πιο πάνω από το ύψος του ματιού. Από αυτή την καμπούρα προέκυψε και το όνομα Κορωνάτο. Επίσης τείνουν να φέρονται σε πιο βαθιά νερά μέχρι και 250 μέτρα.

  • Μέγεθος:

Το μήκος συνήθως κυμαίνεται από 35 μέχρι 60 εκατοστά, αλλά μπορεί να φτάσει το 1 μέτρο και το βάρος του να ξεπεράσει τα 25 κιλά.

  • Διατροφή:

Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανώτερους θηρευτές. Αν και τα Κορωνάτα συχνάζουν σε κοπάδια, λειτουργεί ως μοναχικός κυνηγός και τρέφεται με άλλα ψάρια όπως οστρακόδερμα, ψάρια και κεφαλόποδα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγή του είδους λαμβάνει χώρα από τις αρχές Μαρτίου μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Το Κορωνάτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ερμαφρόδιτα πρώτανδρα είδη, όπου δηλαδή γεννιέται ως αρσενικό και αργότερα εξελίσσεται σε θηλυκό ψάρι.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται, κυρίως, με παραγάδια, καθετή, συρτή βυθού, πλάνους και πιο σπάνια με στατικά δίχτυα. Έχει πολύ μεγάλη εμπορική αξία.