Ακανθόπερκα

akanthoperka

Επιστημονικό όνομα: Sargocentron rubrum

  • Περιγραφή:

Η  Ακανθόπερκα ή Ρώσος είναι ένα ψάρι που συναντά κανείς αρκετά συχνά στα παράλια της Μεσογείου. Είναι βενθικό είδος και το βρίσκουμε σε βραχώδεις βυθούς, με βάθος μεταξύ 2 και 60 μέτρων. Η  Ακανθόπερκα δεν είναι ενδημικό είδος, αλλά πρόκειται για λεσσεψιανό μετανάστη, που εισήλθε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Είναι κοινωνικό ψάρι όπου τη μέρα συνηθίζει να κρύβεται σε τρύπες με άτομα του ίδιου είδους, αλλά και με άτομα του γένους Apogon.

  • Μέγεθος:

Το μήκος του ψαριού αυτού μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατοστά, αλλά στα νερά της Μεσογείου κυμαίνεται, συνήθως, μεταξύ 10 και 20 εκατοστών.

  • Διατροφή:

Τρέφεται με πολύχαιτους, μικρά ψάρια, μαλάκια, αρθρόποδα και, κυρίως, με δεκάποδα.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αρχίζει τον Ιούνιο και ολοκληρώνεται περί τα τέλη Αυγούστου.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με στατικά δίχτυα, παραγάδια, κιούρτους και καλάμι και έχει πολύ μικρή εμπορική αξία.